Bulgarian  English 
  VarSys
 Проект BG05M9OP001-1.003-0052 „Заедно за дълго“- създаване на условия за устойчива заетост във „Варсис“ ООД


Публикувано на 10.10.2016


Описание на проекта:
На 28.09.2016г. „Варсис“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Бе одобрен проект „Заедно за дълго“ - създаване на условия за устойчива заетост във „Варсис“ ООД, BG05M9OP001-1.003-0052 на обща стойност 56271,44 лева БФП, от които 47830,72 лв. европейско и 8440,72 лв.  национално съфинансиране.
„Варсис“ ООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:
 

* Наемане на 2 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 1 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. на позициите:


Търсят се хора за следните позиции:

"Продавач консултант“ - все още се търси

"Техник компютърни системи" - позицията е заета от 01.03.2017

"Програмист уеб сайтове" -  позицията е заета от 12.12.2016


ТЪРСИ В КАТАЛОГА
Филтрирай по марка
Количка
Общо
0 лв.
Общо с ДДС:
0 лв.
Вход за клиенти
Вие не сте логнат.